Výbor Vysokoškolského odborového svazu VOS se plně ztotožňuje s usnesením KOR VOS UK

Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým a blízkým obětí tragické události na Filozofické fakultě UK a svou účast se všemi, které zasáhla. V těchto chvílích smutku a nejistoty, kdy jsme všichni otřeseni a truchlíme nad nesmyslnou ztrátou životů a utrpením zraněných, cítíme s vámi a s celou naší akademickou obcí. Jsme v tom společně.

Koordinační odborová rada UK