Orgány svazu

Výbor VOS:

Předseda:

Mgr. Petr Baierl (ZČU Plzeň)
Telefon:      605 703 019
e-mail:        pbaierl@ntc.zcu.cz

První místopředseda:

Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. (UTB Zlín)
Telefon:      724 434 562
e-mail:        konecny@utb.cz

Druhý místopředseda:

RNDr. Petr Dolanský (ZČU Plzeň)
Telefon:      603 912 966

Členové výboru:

Ing. Bohdan Hejna, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Telefon:      606 445 818

PaedDr. Jitka Jánošová, MBA (UK Praha)
Telefon:      770 741 715

RNDr. Taťána Jarošíková, CSc. (ČVUT Praha)
Telefon:      604 232 382

Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D. (ČZU Praha)
Telefon:      607 933 483

Kontrolní komise VOS:

Předseda:

RNDr. Luboš Bauer, CSc. (MU Brno)

Členové kontrolní komise:

Ing. Hana Janáčková, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava)

Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (VUT Brno)