Usnesení KOR UK Praha

Koordinační odborová rada UK se připojuje k prohlášení výboru základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na FF UK ze dne 24. ledna 2024. Vyzývá VOS a další odborové svazy, aby se ve veřejném prostoru připojily k iniciativám za omezení držení střelných zbraní a vyvíjely v tomto smyslu tlak na politické představitele a zákonodárce. Zároveň podporuje prohlášení Užšího předsednictva Rady vysokých škol ke zbraňové legislativě a deklaruje připravenost s RVŠ na platformě Vysokoškolského odborového svazu spolupracovat.