KOLAPS SYSTÉMU

Výbor VOS vyjadřuje podporu aktivitě iniciativy Hodina pravdy, která připravila na pondělí 3. června 2024 do Prahy mezi 16-18 hodinou protest  Kolaps systému.

Doporučujeme ZO VOS, aby aktivitu Hodiny pravdy také podpořili, ať už na sociálních sítích nebo (i) fyzicky svou přítomností na akci.