Usnesení výboru VOS ze dne 7. 6. 2024

Výbor VOS souhlasí s vyjádřením České konference rektorů k navýšení výdajů státního rozpočtu na vzdělávácí činnost pro oblast VŠ pro rok 2025 o 6 miliard Kč.

Výbor VOS zároveň upozorňuje, že nárůst o 6 miliard Kč je nárůstem minimálním, vysoké školství je dlouhodobě podfinancováno, v rozpočtu pro VŠ chybí 11–13 miliard Kč každoročně.

Za výbor VOS

Mgr. Petr Baierl, předseda výboru