Usnesení výboru Vysokoškolského odborového svazu

Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyhlašuje na 28. 3. 2023 stávkovou pohotovost na podporu požadavků společenskovědních oborů vysokých škol a celkového navýšení rozpočtu vysokých škol ve spojení se systémovou změnou financování vysokých škol.

V Praze, 8. 3. 2023