Filozofická fakulta UK

Vyjádření vedení FF UK k výstražné hodinové stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů

Stávkový výbor VOS FF UK se připojí k výstražné hodinové stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023 mezi 12:00 a 13:00. Cílem stávky je vyjádřit solidaritu celodenní stávce mateřských, základních a středních škol vyhlášené Českomoravským odborovým svazem školství a zároveň důrazně připomenout MŠMT stále nesplněné požadavky na navýšení rozpočtu vysokého školství.

Formálně stávkovat budou členové stávkového výboru a blíže neurčený počet dalších zaměstnanců.

Odkaz: https://www.ff.cuni.cz/2023/11/vyjadreni-vedeni-ff-uk-vystrazne-hodinove-stavce-vyhlasene-ceskomoravskou-konfederaci-odborovych-svazu