Braňme českou vědu!

V posledních dnech vyšlo najevo, že politické strany vládní koalice se chystají drasticky omezit samosprávu českých veřejných výzkumných institucí (v. v. i.), tedy ústavů Akademie věd České republiky a řady dalších veřejných výzkumných institucí. Akutně hrozí, že veřejné výzkumné instituce utrpí nekompetentními zásahy svých zřizovatelů, mohly by být snadno zpolitizovány a některé z nich zlikvidovány. Veřejné výzkumné instituce, které jsou společně …

Braňme českou vědu! Číst dál »

Usnesení výboru Vysokoškolského odborového svazu

Výbor Vysokoškolského odborového svazu vyhlašuje na 28. 3. 2023 stávkovou pohotovost na podporu požadavků společenskovědních oborů vysokých škol a celkového navýšení rozpočtu vysokých škol ve spojení se systémovou změnou financování vysokých škol. V Praze, 8. 3. 2023

Odbory vysokých škol varují před odlivem akademických a vědeckých
pracovníků

Výbor Vysokoškolského odborového svazu (VOS) jednoznačně podporuje požadavky Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace právnických fakult a apely obsažené v petiční výzvě na podporu humanitních a sociálně-vědních oborů, které formulovali signatáři z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. VOS dlouhodobě upozorňuje na nebezpečné podfinancování vysokých škol. Začínají se propastně zvětšovat rozdíly mezi financováním vysokých škol a …

Odbory vysokých škol varují před odlivem akademických a vědeckých
pracovníků
Číst dál »

Prohlášení Vysokoškolského odborového svazu

Vysokoškolský odborový svaz, jako obhájce oprávněných zájmů vysokoškolských zaměstnanců, sdílí rozhořčení rektorů českých vysokých škol nad neschopností politiků řešit nepříznivou rozpočtovou situaci veřejných vysokých škol a prohlašuje, že podpoří připravované protestní akce organizované akademickou obcí a vyzve své členy k účasti.Mgr. Petr Baierl v.r.Předseda Vysokoškolského OS

Výzva České konference rektorů studentům vysokých škol ČR, aby se nechali očkovat

Česká konference rektorů (ČKR) vyzývá všechny studentky a studenty vysokých škol ČR, aby byli odpovědní a nechali se očkovat proti koronaviru. Podle ČKR představuje očkování nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru. Chceme-li obnovit výuku v tradiční podobě a umožnit našim studentkám a studentům, aby …

Výzva České konference rektorů studentům vysokých škol ČR, aby se nechali očkovat Číst dál »

Usnesení mimořádného zasedání České konference rektorů

Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém mimořádném zasedání následující usnesení: ČKR je rozhořčena postupem Vlády České republiky, která dosud nedokázala najít prostředky na navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol pro následující roky. Navýšené finanční prostředky pro veřejné vysoké školy jsou nezbytné pro zajištění kvality vzdělávání, zejména mzdových podmínek vysokoškolských učitelů i důstojných životních podmínek doktorandů.Akci …

Usnesení mimořádného zasedání České konference rektorů Číst dál »